lol

1. Vilka religioner har dominerat i Sverige sedan år noll? När skedde eventuella förändringar.
Asatron, runt år 1000 kristendomen, katolikt, runt år 1500 protestantismen.
2.  Vilket uppdrag fick följande personer? Berätta även om situationen då uppdraget förmedlades.
Abraham: Att föra sitt folk till Kanaans land. Profeternas profet. Får en uppenbarelse av Gud genom en brinnande buske, att han ska lämna sitt land till det land som Gud visar honom. Ska få två söner, Ismael (stamfader för muslimerna) och Isak (stamföderna för judarna och kristna).
Moses (judendom): Att befria det judiska folket i Israel från faraons tyrani och slaveri. Gud sa åt han att göra det. Levde 600 år efter Abraham.
Jesus (kristendom): Att förmedla guds budskap.
Muhammed (islam): Att förmedla guds budskap till folket och göra kebab. Islams största profet. Blev tidigt föräldralös och försörjde sig som kameldrivare. Uppenbarelse av ärkeängeln Gabriel, som gav honom guds budskap. Gabriel förklarar att Muhammed ska vara guds sändebud efter denna händelse. Uppenbarelserna nedtecknas i Koranen.
3. Beskriv kristendomens historiska utveckling utifrån den information som finns på sidorna 245, 288-289.
313 blev Kristendomen en egen religion. 380 blev Kristendomen statsreligion i hela Romarriket. Staden delades upp i en ortodox, och en katolsk del. Den ortodexa delen styrdes av asdasdasdda, och den katolska av asdasdsaasddas. I början av 1500-talet uppstod Protestantismen. Martin Luther ville reformera hela katolska kyrkan (perioden kallas reformationen). Från reformationen uppstod Reformert kristendom och anglikanska kyrkan.
4. Beskriv Islams historiska utveckling.
Muhammed föddes år 570 e.Kr. Han satte upp regler och skapade ett ideal. 610 får han sin första uppenbarelse, genom ärkeänglen Gabriel. Muhammed tror att han har blivit galen men efter fler uppenbarelser inser han att han har blivit den utvalda profeten. Han lyckas få några anhängara i Mecka, men tvingas 622 (som räknas som Islams år 0), att fly till Medina.
I Medina blir han en stor politisk ledare. 630 rensade han helgedomen Kaba från gudavbilder. Han dör 632 av ålder. Efter hans död skapas två sidor, Sunna och Shia. Skillnaden mellan sidorna är att Sunna vill att ledaren skall väljas för att följa idelaet. Och Shia-muslimerna vill att det ska vara en släkting som ärver styret.
5. Varför firar kristna jul, påsk, Kristi himmelsfärd och pingst?
Jul: Jesu födelse.
Påsk: Jesu lidande, död, uppståndelse.
Kristi himmelsfärd: Jesus vandring till himmelen.
Pingst: 50 dagar efter påsk. Handlar om att lärjungarna fick en uppenbarelse av den helige anden.
6. Inom kristendomen används sakrament. Vad är ett sakrament? Vilka sakrament finns inom den protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkan?
Ett sakrament är en helig handling. Såsom dopet, konfirmationen, äktenskapet.
Protestantiska: Dopet och nattvarden.
Katolska: Dop, konfirmation, och äktenskap.
Ortodoxa:
7. Vilka idéer förfäktade Martin Luther?
Man ska inte kunna köpa sig fri från synd. Han tyckte att predikan och gudstjänsten hade tappat sin mening och betydelse, och glömts bort. Han ville reformera katolska kyrkan. Han satte bibeln i centrum för den kristna tron.'
8. Beskriv och jämför Jesus och Muhammeds liv. Vilka likheter och skillnader kan du se?
Jesus levde ett enkelt, vanligt, judiskt liv. Han blev tidigt en snickare, som sin far JÜSEF. Likt Muhammed gick Jesus runt och predikade och utförde mirakel. Efter några år blev han dömd till döden och fick lida några timmar på korset.
Muhammed föddes år 570 i Mecka, och blev kameldrivare. Både Muhammed och Jesus fick en uppenbarelse av Gud. Efter detta predikade båda två om livet och samhällsfrågor till folk i alla kebabstånd. Båda blev symboler och ledare för samhället.
9. Vilka är kristendomens och islams heliga urkunder.
Kristendomen: Apostelbreven, evangelierna, apostelgärningarna som tillsammans blir Bibeln (Nya testamentet)
Islam: Koranen och huditerna. Koranerna är Islams remix på Bibeln.
10. Beskriv och jämför kristendomens och islams gudsbild. Vad är det för gud man tror på? Vilken funktion har gud? Hur ska människan förhålla sig till sin gud?
Kristendom: Kontakten mellan gud och människa är som kontakten mellan människa och människa. Gud skyddar allt levande mot ondska. Gud skapar universum. Gud har en plan att jorden skall finnas kvar under en linjär tidsuppfattning.
Islam: Gud = Allah. Gud är samma gud som uppenbarade sig för Abraham, Moses och Muhammed. Gud är störst. Gud är förbjuden att avbilda. Gud är domaren och skall vägleda människan. Gud är världens skapare.
11. Hur förklarar kristendomen, judendomen och islam det onda som finns i världen.
Kristendom: Eva och Adam tog äpplet och en av änglarna gjorde uppror.
Islam: Den onda makten = Iblis (djävulen). Iblis var från början en djinn, en demon med en ärkeängels status, som vägrade falla på knä inför gud. Han förvisades från paradiset av gud, och hämnas genom att göra elaka saker. Det onda är ingen riktig fiende till gud, allt är gott i slutändan.
12. Vad kännetecknar varelsen människa, enligt kristendomen?
Människan har en kropp, en själ, en fri vilja, arvsynd och är guds avbild.
13. Hur bör man leva om man är kristen eller muslim?
14. Förklara följande muslimska begrepp:
Jihad: Ett heligt krig, får bara användas i försvar när ens tro och liv är hotat.
Personligt Jihad = Göra gott och undvika ont.Sufism:
Politisk Islam: religionen blir lagen
Sufism: Sägs vara sättet att uppnå full harmoni och balans.
1. Vilka religioner har dominerat i Sverige sedan år noll? När skedde eventuella förändringar.
Asatron, runt år 1000 kristendomen, katolikt, runt år 1500 protestantismen.
2.  Vilket uppdrag fick följande personer? Berätta även om situationen då uppdraget förmedlades.
Abraham: Att föra sitt folk till Kanaans land. Profeternas profet. Får en uppenbarelse av Gud genom en brinnande buske, att han ska lämna sitt land till det land som Gud visar honom. Ska få två söner, Ismael (stamfader för muslimerna) och Isak (stamföderna för judarna och kristna).
Moses (judendom): Att befria det judiska folket i Israel från faraons tyrani och slaveri. Gud sa åt han att göra det. Levde 600 år efter Abraham.
Jesus (kristendom): Att förmedla guds budskap.
Muhammed (islam): Att förmedla guds budskap till folket och göra kebab. Islams största profet. Blev tidigt föräldralös och försörjde sig som kameldrivare. Uppenbarelse av ärkeängeln Gabriel, som gav honom guds budskap. Gabriel förklarar att Muhammed ska vara guds sändebud efter denna händelse. Uppenbarelserna nedtecknas i Koranen.
3. Beskriv kristendomens historiska utveckling utifrån den information som finns på sidorna 245, 288-289.
313 blev Kristendomen en egen religion. 380 blev Kristendomen statsreligion i hela Romarriket. Staden delades upp i en ortodox, och en katolsk del. Den ortodexa delen styrdes av asdasdasdda, och den katolska av asdasdsaasddas. I början av 1500-talet uppstod Protestantismen. Martin Luther ville reformera hela katolska kyrkan (perioden kallas reformationen). Från reformationen uppstod Reformert kristendom och anglikanska kyrkan.
4. Beskriv Islams historiska utveckling.
Muhammed föddes år 570 e.Kr. Han satte upp regler och skapade ett ideal. 610 får han sin första uppenbarelse, genom ärkeänglen Gabriel. Muhammed tror att han har blivit galen men efter fler uppenbarelser inser han att han har blivit den utvalda profeten. Han lyckas få några anhängara i Mecka, men tvingas 622 (som räknas som Islams år 0), att fly till Medina.
I Medina blir han en stor politisk ledare. 630 rensade han helgedomen Kaba från gudavbilder. Han dör 632 av ålder. Efter hans död skapas två sidor, Sunna och Shia. Skillnaden mellan sidorna är att Sunna vill att ledaren skall väljas för att följa idelaet. Och Shia-muslimerna vill att det ska vara en släkting som ärver styret.
5. Varför firar kristna jul, påsk, Kristi himmelsfärd och pingst?
Jul: Jesu födelse.
Påsk: Jesu lidande, död, uppståndelse.
Kristi himmelsfärd: Jesus vandring till himmelen.
Pingst: 50 dagar efter påsk. Handlar om att lärjungarna fick en uppenbarelse av den helige anden.
6. Inom kristendomen används sakrament. Vad är ett sakrament? Vilka sakrament finns inom den protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkan?
Ett sakrament är en helig handling. Såsom dopet, konfirmationen, äktenskapet.
Protestantiska: Dopet och nattvarden.
Katolska: Dop, konfirmation, och äktenskap.
Ortodoxa:
7. Vilka idéer förfäktade Martin Luther?
Man ska inte kunna köpa sig fri från synd. Han tyckte att predikan och gudstjänsten hade tappat sin mening och betydelse, och glömts bort. Han ville reformera katolska kyrkan. Han satte bibeln i centrum för den kristna tron.'
8. Beskriv och jämför Jesus och Muhammeds liv. Vilka likheter och skillnader kan du se?
Jesus levde ett enkelt, vanligt, judiskt liv. Han blev tidigt en snickare, som sin far JÜSEF. Likt Muhammed gick Jesus runt och predikade och utförde mirakel. Efter några år blev han dömd till döden och fick lida några timmar på korset.
Muhammed föddes år 570 i Mecka, och blev kameldrivare. Både Muhammed och Jesus fick en uppenbarelse av Gud. Efter detta predikade båda två om livet och samhällsfrågor till folk i alla kebabstånd. Båda blev symboler och ledare för samhället.
9. Vilka är kristendomens och islams heliga urkunder.
Kristendomen: Apostelbreven, evangelierna, apostelgärningarna som tillsammans blir Bibeln (Nya testamentet)
Islam: Koranen och huditerna. Koranerna är Islams remix på Bibeln.
10. Beskriv och jämför kristendomens och islams gudsbild. Vad är det för gud man tror på? Vilken funktion har gud? Hur ska människan förhålla sig till sin gud?
Kristendom: Kontakten mellan gud och människa är som kontakten mellan människa och människa. Gud skyddar allt levande mot ondska. Gud skapar universum. Gud har en plan att jorden skall finnas kvar under en linjär tidsuppfattning.
Islam: Gud = Allah. Gud är samma gud som uppenbarade sig för Abraham, Moses och Muhammed. Gud är störst. Gud är förbjuden att avbilda. Gud är domaren och skall vägleda människan. Gud är världens skapare.
11. Hur förklarar kristendomen, judendomen och islam det onda som finns i världen.
Kristendom: Eva och Adam tog äpplet och en av änglarna gjorde uppror.
Islam: Den onda makten = Iblis (djävulen). Iblis var från början en djinn, en demon med en ärkeängels status, som vägrade falla på knä inför gud. Han förvisades från paradiset av gud, och hämnas genom att göra elaka saker. Det onda är ingen riktig fiende till gud, allt är gott i slutändan.
12. Vad kännetecknar varelsen människa, enligt kristendomen?
Människan har en kropp, en själ, en fri vilja, arvsynd och är guds avbild.
13. Hur bör man leva om man är kristen eller muslim?
14. Förklara följande muslimska begrepp:
Jihad: Ett heligt krig, får bara användas i försvar när ens tro och liv är hotat.
Personligt Jihad = Göra gott och undvika ont.Sufism:
Politisk Islam: religionen blir lagen
Sufism: Sägs vara sättet att uppnå full harmoni och balans.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0